Jest wiele metod łagodzenia bólu porodowego. Jedną z nich jest znieczulenie zewnątrzoponowe – złoty standard.

Bardzo często dzięki znieczuleniu można znieść lub zmniejszyć do akceptowalnego poziomu ból porodowy.

Ból porodowy może w niektórych sytuacjach niekorzystnie wpływać na dobrostan dziecka, dlatego tak ważne jest by kobieta rodziła w komforcie, z akceptowalnym poziomem bólu.

Znieczulenie do porodu (zewnątrzoponowe) nie znosi fizjologicznego procesu – zachowana zostaje czynność skurczową oraz uczucie parcia.

Założenie cewnika zewnątrzoponowego nie oznacza, że rodząca kobieta jest przykuta do łóżka. Wręcz przeciwnie – pacjentka ma wtedy czas aby odpocząć, wykonać kilka ćwiczeń na piłce lub po prostu się zrelaksować.

Znieczulenie wykonywane jest na życzenie rodzącej, ale nie oznacza to, że każda pacjentka otrzyma znieczulenie!

Kiedy znieczulenie do porodu jest niemożliwe:

Gdy pacjentka ma zaburzenia krzepnięcia czy skazy krwotoczne.

Gdy występuje jakiekolwiek zakażenie w miejscu wykorzystywanym do wkłucia.

Tatuaż na plecach w miejscu wkłucia – również uniemożliwia wykonanie znieczulenia (istnieje ryzyko wprowadzenia tuszu do przestrzeni zewnątrzoponowej).

Odwodnienie oraz hiperwolemia.

Zaburzenia świadomości występujące u pacjentki.

Czy choroby przewlekłe uniemożliwiają znieczulenie do porodu?

Część pacjentek chorych na choroby przewlekłe może otrzymać znieczulenie zewnątrzoponowe: nadciśnienie, padaczka, astma nie dyskwalifikują ze znieczulenia. Co ważne – w tych przypadkach znieczulenie jest wskazane! Zmniejszenie stresu podczas porodu (zmniejszenie wyrzutu hormonu walki) korzystnie wpływa na czynność porodową, a co za tym idzie na stan matki i dziecka.

Znieczulenie do porodu: powikłania

Powikłania po znieczuleniu budzą wiele kontrowersji wśród przyszłych mam.

Zdarzają się przejściowe zaburzenia czucia i niedowłady w obrębie kończyn dolnych.

Bóle kręgosłupa – związane są raczej z samą ciążą, porodem, a potem opieką nad dzieckiem. Mniejszy jest tu udział samego znieczulenia i nakłucia kręgosłupa igłą.

Bóle głowy – po prawidłowo wykonanym znieczuleniu nie powinny się pojawiać. Jeśli dojdzie do powikłań – przebicia przestrzeni zewnątrzoponowej, może to skutkować uporczywymi bólami głowy. Zazwyczaj w takich przypadkach należy zadbać o nawodnienie i przyjmować leki przeciwbólowe.

Zakażenie po wykonanym znieczuleniu – może się zdarzyć, traktowane jest jako ciężkie powikłanie.

Podczas wykonywania znieczulenia na sali obecny jest lekarz anestezjolog oraz pielęgniarka.

Zobacz wszystkie odcinki Szkoły Rodzenia – Poradnika Przetrwania Porodu:

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 1: Ćwiczenia przygotowujące do porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 2: Ćwiczenia przygotowujące do porodu C.D.

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 3: Plan porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz.4: Kiedy wreszcie urodzisz?

Poradnik Przetrwania Porodu cz.5: Przyspieszenie porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz.6: Jak dojechać do szpitala gdy czujesz, że rodzisz

Poradnik Przetrwania Porodu cz.7: Z perspektywy policji drogowej

Poradnik Przetrwania Porodu cz.8: Zasady przyjęcia do szpitala

Poradnik Przetrwania Porodu cz.9: Pierwszy okres porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 10: Metody naturalne w walce z bólem

Poradnik Przetrwania Porodu cz.11: Obawy rodziców podczas porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 12: Rola ojca – co robić podczas porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 13: Rola ojca – czego nie robić podczas porodu

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 14: Co robić gdy rodzisz w drodze?

Poradnik Przetrwania Porodu cz. 15: Cesarka – wady i zalety